Etsi tuotekuvauksista.

Tästä ilmoitimme!

Tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Sun Finland, Vallikatu 9, 02650 Espoo

2. Rekisterinpidosta vastaava henkilö
Kristina Nevalainen + 09 510 2002

3. Rekisterin nimi
Sun Finland asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Asiakastietoja käytetään ostotapahtuman käsittelyyn ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot aikaisemmista ja käsitellyistä tilauksista
  • Käyttäjän vapaaehtoisesti ilmoittamat muut tiedot.


6. Tietolähde
Asiakkaan antamat tiedot.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään tarvittaessa käyttäjän pyynnöstä.

8. Rekisterin suojaus
Asiakastiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä rekisteriä tai rekisterin käyttöoikeutta luovuteta ulkopuolisille